FOREIGN LANGUAGES

Ultima Cină a lui Isus cu Ucenicii

Curriculum
Povestiri Sfinte pentru Cei Mici
62

Matei 26:17-30; Luca 22:7-23; Ioan 13:1-17

Cu multă vreme în urmă, evreii aveau o zi deosebită primăvara, când fiecare avea parte de un ospăţ mare sau de o cină. Ziua aceea se chema Paşte. Oamenii veneau de pretutindeni în Ierusalim, acolo unde era Marele Templu.

Isus şi ucenicii Lui doreau să găsească un loc unde să aibă parte de cina aceea. Isus nu a avut niciodată o casă care să fie a Lui.

Isus le-a spus lui Petru şi Ioan: „Mergeţi şi pregătiţi Paştele, ca să putem să mâncăm.”

Petru şi Ioan nu ştiau unde să găsească un loc destul de mare pentru ca Isus şi toţi ucenicii Lui să mănânce împreună, dar Isus ştia exact ce să facă. Isus ştie întotdeauna ce să facă. Ei L-au întrebat pe Isus unde să se ducă. Iată ce vrea Isus să facem şi noi. El doreşte să Îl întrebăm ce să facem şi El ne va spune.

Isus le-a spus să meargă în oraş, iar acolo ei vor vedea un om ducând un ulcior cu apă. Le-a spus să îl urmeze în casă, iar el îi va duce într-o cameră mare de la etaj. Acolo urmau ei să pregătească masa de Paşte.

O, cu câtă atenţie L-au ascultat Petru şi Ioan pe Isus ca să nu uite! Ei au mers în oraş, au găsit omul cu ulciorul şi s-au dus la casa lui, așa după cum a zis Isus.

Seara, Isus şi ucenicii Lui au venit la cină. Isus a privit în jurul Lui. Masa era plină de bucate, iar prietenii Lui s-au așezat la masă.

Unul dintre cei care stătea la masă era un om rău. O, ce rău era! El nu mai era prieten cu Isus aşa cum fusese înainte. Numele lui era Iuda. El dorea să pară că Îl iubea pe Isus şi pe ucenicii Lui, dar el nu mai iubea pe niciunul. Desigur, Isus a ştiut că Iuda avea o inimă rea şi plină de păcate. Dar nimeni nu poate să îşi ascundă păcatele de Isus.

La masă, Isus a luat pâinea şi a rupt-o în bucăţi. Ei nu au avut pâine așa cum este pâinea noastră. Pâinea lor nu era nici pufoasă şi nici moale.

Isus a luat bucăţile de pâine şi le-a binecuvântat. Când Isus binecuvântează ceva, El înalță o rugăciune deosebită, plină de iubire. Isus a dat câte o bucată, din pâinea pe care a rupt-o, fiecăruia dintre ucenicii Săi. El le-a spus să mănânce bucata de pâine şi să îşi aducă aminte întotdeauna de El! Aceasta era ultima Lui cină pe care o avea împreună cu ei.

Isus voia să spună că, Iuda cel rău, urma să le spună oamenilor răi, care Îl urau pe Isus, să vină şi să Îl prindă. Isus ştia că în scurt timp El avea să fie răstignit. Isus a vrut ca fiecare ucenic să mănânce o bucată de pâine şi să îşi amintească întotdeauna cât de mult a suferit El pe cruce, înainte să moară.

Apoi, Isus a luat un pahar cu must şi a înălțat o rugăciune de mulţumire către Dumnezeu pentru must. A dat fiecăruia paharul să guste un pic din must. Isus dorea ca ei să îşi amintească faptul că oamenii cei răi au făcut să curgă sângele Său când L-au răstignit. Isus a murit pe cruce pentru ca astfel El să poată să ierte păcatul meu şi păcatul tău.

Isus dorește, de asemenea, ca și noi să ne amintim de moartea Lui pe cruce. Din când în când, oamenii care Îl iubesc pe Isus merg la biserică şi mănâncă o bucăţică de pâine, ca să nu uite niciodată cum Isus a fost atârnat pe cruce pentru ca păcatele lor să fie spălate. În timp ce oamenii se roagă, cineva le aduce mustul. Fiecare om ia o mică sorbitură din must şi îşi aminteşte de Isus pe cruce.

Biblia ne spune cum Isus vrea să nu uităm niciodată să Îl iubim. Noi nu vrem să fim ca Iuda cel rău care doar se prefăcea că Îl iubea pe Isus. O, așa ceva să nu facem niciodată!

Când Isus şi ucenicii Lui au terminat cina de Paşte, Isus s-a ridicat de la masă şi a început să spele picioarele ucenicilor. Ei s-au mirat de ce Isus, Fiul lui Dumnezeu, le spăla picioarele.

Isus a legat un prosop în jurul mijlocului Său, S-a aplecat şi le-a spălat picioarele. Petru nu a vrut ca Isus să îi spele picioarele, el se gândea că Isus era prea bun ca să facă așa ceva.

Dar Isus încerca să îi arate lui Petru şi celorlalţi ucenici unele dintre faptele pe care ei vor trebui să le facă după plecarea Sa în Cer. Iată ce a mai spus Isus: „Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.” Le-a spus că dacă ei vor face așa, atunci vor fi foarte fericiţi.