FOREIGN LANGUAGES

Isus Se Înalță la Cer

Curriculum
Povestiri Sfinte pentru Cei Mici
67

Fapte 1:1-14, 2:1-8

Într-o zi, când Isus era aici, pe pământ, El le-a vorbit ucenicilor Săi despre un loc care e foarte frumos. Nimeni nu putea nici măcar să își închipuie cât de frumos era. Voi știți unde este locul acela? Este în Cer. Este sus, sus, sus, dincolo de nori, în Raiul lui Dumnezeu.

Isus a spus: „Eu plec pentru puţin timp. Dar voi nu puteţi să veniți cu Mine acum.” Isus se ducea înapoi în Cer. Isus se ducea să locuiască din nou cu Dumnezeu şi cu toţi îngerii, dar El a promis că într-o zi va veni din nou să îi ia pe cei ce sunt ai Lui, ca să fie cu El.

Isus a terminat toată lucrarea Lui pe pământ. El i-a învăţat pe oameni cum să-L iubească pe Dumnezeu şi ce trebuie să facă pentru ca și ei să poată să meargă în Cer. Toată lumea, fiecare băiețel, fiecare fetiță, fiecare om mare, poate să ajungă în Cer, dacă face ceea ce l-a învăţat Isus să facă. Totul este scris în Biblie, exact cum a spus Isus. Noi nu L-am văzut pe Isus când a fost aici, dar dacă facem ceea ce spune El în Biblie, vom fi pregătiţi ca să mergem cu El, atunci când El se va întoarce pe pământ să ne ducă.

Poate că ucenicii lui Isus au fost triști când El a plecat. „O, ce ne vom face fără Tine?” – poate că au zis ei. Isus le-a spus ca mai întâi să meargă înapoi în oraşul Ierusalim şi să se roage. Apoi, ei puteau să meargă să le spună celorlalți oameni despre Isus. El a promis că o să-i ajute şi că o să fie cu ei, chiar dacă ei nu vor putea să-L vadă.

A doua zi, după ce Isus a vorbit cu prietenii Lui, cu toții s-au urcat pe un vârf de munte. Cum stăteau ei acolo, Isus a întins mâinile şi i-a binecuvântat. Dintr-o dată, Isus a început să se înalțe, din ce în ce mai sus. El s-a desprins de pe pământ și se înălța, mai sus, tot mai sus. Isus se ducea în Cer. Apoi, un nor mare, alb și pufos, a apărut şi L-a ascuns pe Isus.

Prietenii lui Isus priveau. Ei erau atât de uimiți să-L vadă pe Isus înălțându-Se! Isus se ducea în Cer ca să pregătească un loc pentru fiecare dintre cei care Îl iubesc, întocmai aşa cum El a zis că va face.

Priviți! Priviți! Doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb au apărut şi i-au întrebat: „De ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care s-a înălțat la Cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la Cer.”

Repede! Repede! Ei s-au întors în marea odaie din casă, acolo unde Isus le spusese să meargă şi să se roage. Deja o mulţime de oameni era acolo, tot pentru a se ruga. Cu toții se rugau. Nimeni nu privea în altă parte. Lui Dumnezeu nu-I place când îngenunchem ca să ne rugăm şi apoi privim în altă parte la alții.

Dumnezeu a trimis Duhul Lui, pe Duhul Sfânt, pentru că toţi oamenii de acolo aveau inimi curate. După ce au primit Duhul Sfânt, ei au fost gata să meargă şi să lucreze pentru Isus, spunându-le celorlalţi bărbaţi, femei, băieței şi fetițe despre Isus. Și tu poţi să fii un mic ucenic al lui Isus.