FOREIGN LANGUAGES

Păstorii Merg la Iesle

Curriculum
Povestiri Sfinte pentru Cei Mici
38

Luca 2:8-20

Era o noapte înstelată. Mieii dormeau lângă mamele lor. Păstorii stăteau în jurul focului, vorbind în șoaptă în aerul rece al nopţii. Era multă linişte.

În timp ce păstorii priveau stelele licărind, s-a întâmplat ceva minunat. Dintr-o dată, văzduhul s-a umplut de o lumină strălucitoare şi a apărut un înger din Cer. Lumina era atât de puternică încât pe păstori îi dureau ochii. Ei nu mai văzuseră niciodată aşa o lumină. Până atunci ei nu mai văzuseră nici îngeri şi le era frică.

Îngerul a vorbit păstorilor acolo, pe dealul de lângă Betleem. Îngerul din lumina strălucitoare le-a spus: „Nu vă temeți. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul.”

Păstorii au stat nemişcaţi cât timp îngerul le-a vorbit. Ei au ascultat fiecare cuvânt. Îngerul le-a spus că s-a născut un Prunc: „O să găsiți pe Pruncul Isus, pe Maria, mama Lui și pe Iosif. Pruncul doarme în fânul din iesle.”

Apoi, dintr-o dată, înainte ca păstorii să poată să zică vreun cuvânt, s-a auzit un cântec frumos, venind din Cer. Văzduhul s-a umplut din ce în ce mai mult cu îngeri. Îngerii cântau un cântec deosebit de frumos: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Cântecul lor a umplut cerul. Niciunul dintre păstori nu a mai auzit vreodată un cântec atât de frumos. Doar îngerii puteau să cânte așa.

Încet, încet, lumina a dispărut de pe cer, până când păstorii abia au mai văzut-o. La fel au dispărut îngerii și cântecul lor, care s-a auzit din ce în ce mai slab, până când a încetat de tot. Lumina a dispărut şi ea. Îngerii plecaseră, iar odată cu ei și cântecul. Era linişte şi întuneric așa cum a fost înainte de venirea lor. Toți îngerii s-au întors în Cer.

„Ceva minunat s-a întâmplat!” – şi-au spus păstorii unul altuia. „Să mergem să-L căutăm pe Copilașul Isus. Vom pleca la Betleem şi Îl vom găsi.” Isus era Fiul lui Dumnezeu – Băiețelul lui Dumnezeu.

Păstorii au coborât în grabă coasta dealului în aerul rece al nopţii. Ei au mers de-a lungul unui mic drum, căutând cu privirea grajdul în care dormea Copilașul Isus.

„Iată micul grajd!” Cu drag și în liniște, păstorii au intrat în micul grajd. Ei au îngenuncheat în faţa ieslei în care era așezat Copilul Isus. Păstorii au îngenuncheat ca să arate cât de mult Îl iubeau pe Isus, aşa cum îngenunchem şi noi astăzi când ne rugăm Lui. Aşa arătăm și noi cât de mult Îl iubim pe Isus.

După ce păstorii L-au văzut pe Copilașul Isus, ei s-au întors la oile şi mieii lor de pe dealurile de lângă Betleem. Ei și-au adus aminte întotdeauna ce au văzut în noaptea aceea în care s-a născut Isus. Ei nu au uitat niciodată muzica aceea frumoasă şi îngerii veniți din Cer.

Noi semănăm puţin cu păstorii. Nu îngrijim vreun mieluşel, dar ni s-a spus de multe ori că Isus vine pe pământ. Și păstorii ştiau că Isus urma să vină într-o zi, dar nu ştiau când. În vremea aceea, El a venit ca un Copilaș. Atunci când Isus se va întoarce la noi, El va fi acelaşi Isus. Copilașul Isus a crescut, era înalt și avea o faţă blândă. Isus i-a binecuvântat pe copilaşi, iar pe orbi i-a vindecat ca ei să vadă din nou. El îi vindeca pe bolnavi şi-i făcea puternici. Păstorii au crezut că Isus va veni şi El a venit. Noi credem că Isus se va întoarce la noi, iar El aşa va face. Noi Îl căutăm în fiecare zi, aşa cum L-au căutat şi păstorii.

În noaptea aceea, îngerii au coborât pe neașteptate din Cer și au vorbit păstorilor. Într-o zi, Isus va veni din Cer, tot pe neașteptate, și îi va duce acolo pe toți cei care Îl iubesc și care Îi sunt supuși Lui, ca să trăiască cu Isus, chiar acolo în Cer.

Noi nu am mers la grajd în ziua aceea să Îl vedem pe Copilașul Isus, dar Îl vom vedea și noi pe Isus. Când vom ajunge în Cer îi vom vedea pe Maria, pe Iosif și pe păstorii care L-au iubit pe Isus.

Cât de bucuros trebuie să fi fost proprietarul când Copilașul Isus a venit în grajdul lui, acolo unde stăteau vacile şi oile! Omul acela nu ştia că o să vină Isus, dar atunci când Maria şi Iosif nu au găsit un alt loc unde să stea, el le-a oferit găzduire.

În zilele noastre, Duhul iubitor al lui Isus are nevoie de un loc pe pământ. Dragostea Lui nu poate să locuiască în case ca ale noastre. Există doar un singur loc în care dragostea lui Isus poate să locuiască și locul acesta este în inimă. Locuiește Isus şi în inima ta?