FOREIGN LANGUAGES

Oaia Pierdută și Leul de Argint Pierdut

Curriculum
Povestiri Sfinte pentru Cei Mici
58

Luca 15:1-10; Ioan 3:17

Într-o zi, Isus vorbea unei mulțimi de oameni. Unii dintre oamenii aflați în mulțime Îl iubeau pe Isus. Alți oameni aflați în mulțime erau păcătoși.

În mulțime mai erau și niște oameni religioși care erau numiți farisei. Aceștia mergeau întotdeauna la Templu, dar ei nu Îl iubeau pe Isus. Fariseii erau supărați și nu le plăcea că Isus vorbea cu păcătoșii, ba încă stătea și mânca la masă cu ei. Oamenii aceștia religioși au crezut că Isus greșea făcând așa. Fariseii ziceau că nu era bine ca Isus să stea de vorbă cu păcătoșii.

Isus a hotărât că fariseii aveau nevoie să audă o pildă. Pilda este o povestire care are un înțeles deosebit.

Isus a început pilda punând o întrebare: „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte nouăzeci şi nouă pe izlaz şi se duce după cea pierdută până când o găseşte?” Isus a știut că fariseii făceau așa, pentru că își iubeau oile pe care le aveau.

După aceea, El a zis: „După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri; și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii şi vecinii săi şi le zice: Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.

Isus a zis: „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.”

Apoi, Isus le-a mai spus o altă parte din pilda aceasta. El a zis: „Sau care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa şi nu caută cu băgare de seamă până când îl găseşte? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele şi vecinele ei şi zice: Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care-l pierdusem.

La sfârșit, Isus a zis: „Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.”

Isus a vrut ca oamenii să știe înțelesul deosebit al acestor pilde. El știa că Dumnezeu L-a trimis din Cer ca să fie Mântuitorul întregii lumi. Dacă Isus nu ar fi vorbit niciodată păcătoșilor, ei nu ar fi știut că Dumnezeu îi iubește. Ei nu ar fi știut că puteau să fie mântuiți și că într-o zi vor putea să meargă în Cer. Isus a vrut ca fiecare om, chiar și fariseii, să fie fericiți când un păcătos vine la El.