FOREIGN LANGUAGES

Tablele de Piatră

Curriculum
Povestiri Sfinte pentru Cei Mici
15

Exodul 20:1-21; 32:1-24; 34:1-5

Moise a fost un slujitor deosebit al lui Dumnezeu. El a fost omul care i-a ajutat pe israeliți sau Copiii lui Israel să meargă spre locul despre care Dumnezeu a zis că ei ar putea să îl aibă ca țară.

Într-o zi, Dumnezeu i-a zis lui Moise să îi lase pe oameni şi să vină pe vârful unui munte. Acolo, Dumnezeu şi Moise puteau să fie singuri și să vorbească nestingheriţi. Dumnezeu a zis că va coborî pe munte, dar numai Moise putea să vină să Îi vorbească. Dumnezeu a vrut ca oamenii nici să nu se apropie de munte.

În ziua în care Moise și Dumnezeu erau acolo pentru a vorbi, muntele a început să se cutremure. Tunetele bubuiau, iar fulgerele brăzdau cerul. Din vârful muntelui a început să iasă și fum.

Când poporul a văzut fulgerele şi fumul şi a auzit tunetele a ştiut că Dumnezeu era în vârful muntelui. Oamenilor li s-au făcut frică. Ei nu mai fuseseră niciodată atât de aproape de Dumnezeu. Moise le-a spus oamenilor să nu le fie frică.

Dumnezeu a vorbit din vârful muntelui. Toţi oamenii, băiețeii și fetițele puteau să-L audă. Le-a spus că era Adevăratul lor Dumnezeu, Cel care i-a ajutat să scape de acel rege rău din Egipt, care i-a pus să muncească din greu. El era Acelaşi Dumnezeu care a avut grijă de ei tot timpul. Dumnezeu a vrut ca întreg poporul să ştie că ei trebuie să Îl iubească întotdeauna.

Moise era pe munte cu Dumnezeu. El a rămas acolo mult timp. Dumnezeu i-a dat lui Moise nişte lespezi numite Tablele de Piatră. Dumnezeu a scris pe lespezi ceva și dorea ca oamenii să citească și să învețe niște lucruri pe care trebuiau să le știe, ca să trăiască așa cum dorea El. Erau nişte lucruri pe care şi noi trebuie să le ştim.

Dumnezeu a zis să-L iubim mai mult decât pe oricine altcineva.

Să nu ne rugăm la idoli. Aceasta înseamnă că nu trebuie să ne gândim la altceva mai mult decât ne gândim la Dumnezeu.

Să nu batjocorim Numele lui Isus sau al lui Dumnezeu, doar cuvinte de dragoste față de El. Să nu rostim vreodată cuvinte urâte.

Să cinstim ziua de odihnă ca fiind Ziua lui Dumnezeu.

Să ascultăm de tăticul și de mămica noastră.

Să nu omorâm niciodată oameni.

Să nu luăm niciun lucru care nu este al nostru.

Să spunem întotdeauna adevărul şi să nu minţim.

Să nu dorim ceva ce nu este al nostru.

Toate acestea au fost scrise de Dumnezeu pe Tablele de Piatră.

Moise încă era pe munte. El a fost plecat mult timp și oamenii credeau că nu mai vine şi s-au hotărât să-şi aleagă un alt conducător. Ba, chiar au vrut să își facă niște idoli la care să se roage.

Gândiţi-vă! Poporul încă nu ştia cum să creadă în Dumnezeu. Ei au cerut lui Aaron, fratelui lui Moise, să le facă ceva la care ei să se roage. Ei au vrut un idol, ceva în care să creadă. Aşa că, Aaron le-a făcut un idol. El le-a făcut un viţel de aur.

Dumnezeu ştie tot ce se petrece aici, pe pământ. El a văzut ce au făcut ei. Dumnezeu i-a spus lui Moise să coboare de pe munte şi să vadă ce făcea poporul Său. Dumnezeu avea să pedepsească poporul.

Moise a coborât de pe munte. Când a văzut că oamenii dansau în jurul viţelului de aur, Moise a luat Tablele de Piatră scrise de Dumnezeu şi a dat cu ele de pământ. Tablele s-au făcut bucăţi. Apoi Moise a luat viţelul-idol și l-a ars în foc.

Moise a vrut ca oamenii să nu mai uite niciodată pe Dumnezeu. Când idolul s-a prefăcut în cenușă, Moise a presărat-o pe fața apei și a dat-o poporului să o bea, pentru ca să nu-L mai uite pe Dumnezeu.

Dumnezeu nu mai voia să-i ajute pe oameni, însă Moise L-a rugat pe Dumnezeu să îi mai ajute o dată. Poporului îi părea foarte rău de ceea ce a făcut, aşa că Dumnezeu a zis că îi va ajuta.

Domnul i-a spus lui Moise să facă alte două Table de Piatră noi şi să I le aducă pe munte, iar El va scrie din nou pe ele ceea ce a scris înainte. Cuvintele pe care Dumnezeu le-a scris în ziua aceea sunt în Biblie şi Dumnezeu vrea să împlinim ceea ce a scris El pe Table.